W dniu 5 listopada 2021 r. w Galerii na Mazowieckiej w Warszawie odbędzie się wernisaż wystawy GRAFITEKA.

On November 5, 2021 at Galeria Mazowiecka in Warsaw, the opening of the GRAFITEKA exhibition will take place.

W dniach 1-30.05.2021 r.  Katarzyna Stefania Józefowicz brała udział w pierwszej edycji Międzynarodowych Warsztatów Artystycznych "Grafika i rysunek” w Künstlerzeche Unser Fritz 2/3

w Herne. Artystka korzystała z gościnnej pracowni Künstlerzeche. Jej prace prezentowane były na wystawie pt. „Struktury" w salach pokopalnianego obiektu. Kuratorem wystawy oraz pomysłodawczynią projektu była wybitna artystka, Danuta Karsten, związana z Künstlerzeche Unser Fritz 2/3.

W czasie pobytu Katarzyny Stefanii Józefowicz odbyły się spotkania i rozmowy z artystami z regionu. Künstlerzeche Unser Fritz 2/3 reprezentował Werner Ryschawy,  rysownik, grafik i twórca obiektów.

Inni zaproszeni artyści z regionu to: Christian Paulsen, Norbert Bücker, Inessa Emmer, Kathrin Edwards, Daniela Baumann, Gabi Dahl, Christof Heek, Jens M. Meyer.

On May 1-30, 2021 Katarzyna Stefania Józefowicz took part in the first edition of the International Art Workshop "Graphics and Drawing" in Künstlerzeche Unser Fritz 2/3 in Herne. The artist used the hospitable Künstlerzeche studio. Her works were presented at the exhibition entitled "Structures" in the halls of the post-mining facility. The curator of the exhibition and the originator of the project was an outstanding artist, Danuta Karsten, associated with Künstlerzeche Unser Fritz 2/3.
During Katarzyna Stefania Józefowicz's stay there were meetings and talks with artists from the region. Künstlerzeche Unser Fritz 2/3 was represented by Werner Ryschawy, draftsman, graphic artist and creator of objects. Other invited artists from the region are: Christian Paulsen, Norbert Bücker, Inessa Emmer, Kathrin Edwards, Daniela Baumann, Gabi Dahl, Christof Heek, Jens M. Meyer.

Więcej/more: https://kuenstlerzeche.de/katarzyna-stefania-jozefowicz-druckgrafik-zeichnung/