Wystawa w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

An exhibition at the Museum of King Jan III's Palace in Wilanów

zobacz/look  https://asp.waw.pl/2022/04/14/heveliana/

W maju 2022 planowana jest wystawa artystów związanych z Künstlerzeche Unser Fritz 2/3

w Herne w mojej pracowni, w Stowarzyszeniu Halo Kultura w Gdyni.

Będzie to wystawa prac artystów, z którymi odbyłam spotkania i rozmowy podczas rezydencji artystycznej w 2021 r. 

Artyści to: Werner Ryschawy, Christian Paulsen, Norbert Bücker, Inessa Emmer, Kathrin Edwards, Daniela Baumann, Gabi Dahl, Christof Heek, Jens M. Meyer.

In May 2022, exhibition of artists associated with Künstlerzeche Unser Fritz 2/3 is planned In Herne in my studio, in the Association Halo Culture in Gdynia. It will be an exhibition of artists' works with whom I held meetings and conversations during the artistic residence in 2021.

Artists are: Werner Ryschawy, Christian Paulsen, Norbert Bücker, Inessa Emmer, Kathrin Edwards, Daniel Baumann, Gabi Dahl, Christof Heek, Jens M. Meyer.

zobacz/look: https://kuenstlerzeche.de/katarzyna-stefania-jozefowicz-druckgrafik-zeichnung/